Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Măieruș
Homorod
Victoria
Hârseni
Vulcan
Zărnești
Ciucurova
Dăeni
Jijila
Jurilovca
Mila 23
Sarighiol de Deal
Valea Nucarilor
Stejaru
Peceneaga
Codlea
Apața
Augustin
Făgăraș
Sulina
Acasă > Achizitii > Achizitie de birotica si papetarie - 19.11.2015

Achizitie de birotica si papetarie - 19.11.2015

Denumire invitaţie

Achizitie de birotica si papetarie

Descriere obiect contract

Achizitie de birotica si papetarie

Criteriu de atribuire:

Prețul cel mai scazut

Cod CPV:

30199000-0 Articole de papetărie si alte articole din hârtie

Tip contract

Achizitii Servicii Anexa 2B

Data limită de depunere a ofertelor:

27.11.2015 ora 11:00                   

Adresa la care se transmit ofertele:

Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 3-4, Oras Tulcea, judetul Tulcea

Data şi ora deschiderii ofertelor:

27.11.2015 ora 12:30

Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:

Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 3-4, Oras Tulcea, judetul Tulcea

Limba de redactare a ofertelor:

Limba română  

Contractul se înscrie într-un proiect/ program finanţat din fonduri comunitare:

Da

Tip de finanțare:

Fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Fondul Social European și Bugetul de Stat

Tip Autoritate:

Autoritate Contractanta

Valoare estimată:

Valoarea estimată maximă a contractului este de 35000

Adresa de Internet

http://www.isjtl.edu.ro/

Autoritate Contractanta

Inspectoratul Scolar Judetean Tulcea, Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 3-4, Oras Tulcea, judetul Tulcea

Persoana de contact: Adrian Strambu

Anunț de participare

Acest contract urmărește realizarea activitățiilor necesare derulării proiectului „Educatia in comunitate – Drum cu prioritate!” – ID 156054

Informații suplimentare la adresa de e-mail

Documentatia se poate descarca de pe site-ul http://www.isjtl.edu.ro/sau se ridica de la sediul Autorității Contractante, pe baza de imputernicire semnata de reprezentantul legal.Descarcare solicitare oferta

Beneficiar:
Partener:

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.