Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Măieruș
Homorod
Victoria
Hârseni
Vulcan
Zărnești
Ciucurova
Dăeni
Jijila
Jurilovca
Mila 23
Sarighiol de Deal
Valea Nucarilor
Stejaru
Peceneaga
Codlea
Apața
Augustin
Făgăraș
Sulina
Acasă > Despre proiect > Activități

Activități

Principalele activități ale proiectului

  • Managementul proiectului;
  • Informarea și publicitatea;
  • Dezvoltarea programului A doua șansă;
  • Dezvoltarea programelor de educație de tip Școală după Școală;
  • Campania de comunicare și conștientizare;
  • Programul de instruire specializată și asistată pentru resursele umane comunitare.

Componente ale proiectului

Constituirea și funcționarea claselor din programul A Două Șansă (ADȘ) – 16 unități școlare cu o medie a grupei de 15 elevi -  urmărește reintegrarea celor care au părăsit școala, dar și menținerea  acestora în sistem. Programul are un sistem modular de instruire (curriculum de bază și curriculum opțional), cu o adaptare flexibilă adaptată particularităților de vârstă și individuale ale participanților, curriculum opțional vizând formarea și dezvoltarea competențelor sociale și civice, a celor antreprenoriale și a celor digitale.

Programul de prevenție de tip Școală După Școala (ȘDȘ) - 2 ore pe zi, in grupe de 20 elevi  coordonate de câte 2 profesori, pentru asigurarea unei intervenții individualizate. Planificarea și proiectarea se realizează pornind  de la nevoile reale ale elevilor, promovându-se o abordare stimulativă, de susținere și încurajare a învățării practice-aplicative.

Consilierea psihologică și educațională - este asigurată încă din faza înscrierii tinerilor reintegrați în sistemul de învățământ, cu scopul facilitării, susținerii și orientării acestora pe tot parcursul derulării programului, dar mai ales de prevenire a unui posibil abandon. Consilierii vor desfășura activități de orientare școlară și profesională, consiliere psihopedagogică și în cadrul programului Școala după Școală.

Beneficiar:
Partener:

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.