Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Măieruș
Homorod
Victoria
Hârseni
Vulcan
Zărnești
Ciucurova
Dăeni
Jijila
Jurilovca
Mila 23
Sarighiol de Deal
Valea Nucarilor
Stejaru
Peceneaga
Codlea
Apața
Augustin
Făgăraș
Sulina
Acasă > Despre proiect > Obiective

Obiective


Obiectivul general

Reducerea abandonului școlar la nivelul județelor Tulcea și Brașov, prin dezvoltarea unor măsuri educaționale adaptate de intervenție în 16 comunități identificate.

Proiectul va genera beneficii pe termen lung prin creșterea nivelului de educație în comunitățile vizate din cele două județe, prin creșterea gradului de integrare socială a membrilor acestora și prin sporirea șanselor de integrare pe piața muncii.Obiectivele specifice

  • Reintegrarea în sistemul de educație a 200 de persoane care au abandonat școala printr-un program A doua șansă adaptat și flexibil;
  • Sprijinirea a 800 de elevi aflați în risc de abandon școlar printr-un program accesibil de tip Școală după Școală;
  • Creșterea gradului de informare și conștientizare a cel puțin 20 de comunități din județele Tulcea și Brașov cu privire la importanța prevenirii abandonului școlar;
  • Dezvoltarea resurselor umane specializate cu rol în susținerea educației din 20 comunități cu risc crescut de abandon școlar prin participarea a 160 de persoane la un program de instruire asistată.
Beneficiar:
Partener:

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.