Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Măieruș
Homorod
Victoria
Hârseni
Vulcan
Zărnești
Ciucurova
Dăeni
Jijila
Jurilovca
Mila 23
Sarighiol de Deal
Valea Nucarilor
Stejaru
Peceneaga
Codlea
Apața
Augustin
Făgăraș
Sulina
Acasă > Noutăţi > 26 octombrie - 6 noiembrie 2015 - Caravana

26 octombrie - 6 noiembrie 2015 - Caravana

“Creştem în comunitate” este o campanie de comunicare în cadrul proiectului “Educaţia în comunitate – Drum cu prioritate!”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, Contract ID 188/2.2/S/156054.

Mai multe informaţii despre proiect puteţi obţine de la Marinela Peiciu, expert info şi publicitate, Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, pe adresa de e-mail: drumcuprioritate.tulcea@gmail.com sau la numărul de telefon: 0741128529.


Evenimentele desfășurate pe parcursul vizitelor caravanei în județele Tulcea și Brașov sunt de o importanță strategică mare atât pentru campania de comunicare și conștientizare, „Creștem în Comunitate”, cât și pentru proiectul „Educația în comunitate – drum cu prioritate!” ca întreg.

Caravana campaniei a trecut prin 20 de localități aparținătoare celor două județe vizate de proiect, Tulcea și Brașov, în cadrul cărora au fost inițiate și desfășurate trei tipuri de activități:

 • SFATUL SATULUI – activitate de comunicare timp de 2 ore cu adulții, reprezentanți ai școlii și ai comunității
 • HAI LA JOC – atelier interactiv de observare a atitudinii copiilor în fața obstacolelor și de inspirare a lor prin puterea exemplului campionilor olimpici care îi vizitează
 • Inaugurarea paginilor de Facebook FIII SATULUI pentru fiecare dintre comunitățile vizitate

Obiectivele urmărite de caravană

 • de a informa direct comunitățile din județele Tulcea și Brașov, care se confruntă cu problema abandonului școlar
 • de a comunica direct cu grupurile țintă primare ale proiectului „Educația în comunitate – drum cu prioritate!”
 • de a cunoaște problematica pornind de la situații concrete
 • de a produce o conștientizare la nivelul comunităților cu privire la fenomenul abandonului școlar
 • de a comunica cu privire la probleme și oportunități
 • de a crea premise pentru o schimbare de atitudine față de educație
 • de a crea angajamentul și participarea factorilor decizionali la situații concrete în care fenomenul abandonului poate fi remediat sau prevenit
 • de a prilejui implicarea grupurilor țintă primare ale proiectului într-un dialog constructiv cu scopul colaborării pentru dezvoltarea propriei comunități prin educație și inițiative comune
 • de a crea conținut “pe teren” ce va putea fi diseminat în alte contexte și activități ale campaniei de comunicare și conștientizare, „CREȘTEM ÎN COMUNITATE”

Sulina
Mila 23
Sarighiol de Deal
Valea Nucarilor
Ciucurova
Jurilovca
Jijila
Stejaru
Dăeni
Peceneaga
Vulcan
Codlea
Măieruș
Apața
Augustin
Făgăraș
Victoria
Hârseni
Zărnești
Homorod

Beneficiar:
Partener:

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.