Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Măieruș
Homorod
Victoria
Hârseni
Vulcan
Zărnești
Ciucurova
Dăeni
Jijila
Jurilovca
Mila 23
Sarighiol de Deal
Valea Nucarilor
Stejaru
Peceneaga
Codlea
Apața
Augustin
Făgăraș
Sulina
Acasă > Noutăţi > 27-28 noiembrie 2015 - Conferința Națională

27-28 noiembrie 2015 - Conferința Națională

Vineri și sâmbătă, 27-28 noiembrie 2015 s-a desfășurat, la București, conferinţa naţională „Educaţia - factor major de dezvoltare a comunităţilor rurale și mic urbane”, în cadrul campaniei de comunicare “Creștem de comunitate”, un demers pentru copiii în risc de abandon școlar și pentru educație în comunitate, susținut de campionii spotivi: Ivan Patzachin, Vasile Dîba, Toma Simionov, Laura Badea, Mihai Covaliu, Alex Găvan.

La conferinţă au participat cei 6 campioni, experții internaționali în educație, Chris Williams (expert în parteneriate școlare și comunitare) și Cristian Presură (expert în noi metode educaționale și instrumente creative), alături de reprezentanți ai autorităților publice și reprezentanți ai 20 de comunităţilor locale din: Jurilovca, Stejarul, Jijila, Dăieni, Sulina, Mila 23, Sarighiol de Deal, Valea Nucarilor, Peceneaga (județul Tulcea), Măieruș, Apața, Augustin, Homorod, Codlea, Făgăraș, Vulcan, Hârseni, Zărnești, Victoria (județul Brașov).

Conferinţa a prilejuit acumularea de noi metode creative de predare în școală, informare cu privire la modele de colaborare la nivel comunitar, expunerea de direcţii naţionale și locale privind creșterea rolului educaţiei în dezvoltarea comunităţilor mici din România, metode de prevenire a abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, precum și schimb de bune practici și experienţă între cele 20 de comunităţi locale vizate de proiect.

Evenimentul a fost transmis live și înregistrat. Acesta poate fi vizionat, accesând link-ul:

Filmare Conferința Națională

Fotografii Conferința Națională

Beneficiar:
Partener:

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.