Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Măieruș
Homorod
Victoria
Hârseni
Vulcan
Zărnești
Ciucurova
Dăeni
Jijila
Jurilovca
Mila 23
Sarighiol de Deal
Valea Nucarilor
Stejaru
Peceneaga
Codlea
Apața
Augustin
Făgăraș
Sulina
Acasă > Noutăţi > Instruirile asistate în comunitate – oportunitate de dezvoltare locală

Instruirile asistate în comunitate – oportunitate de dezvoltare locală

Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului ”Educația în comunitate – Drum cu prioritate!” vizează dezvoltarea resurselor umane specializate cu rol în sustinerea educației din 20 comunitati cu risc crescut de abandon școlar prin partiiparea a 160 de persoane la un program de instruire asistată.

În vederea realizării acestui obiectiv, în cadrul proiectului s-a realizat achiziția de servicii de instruire asistată în 24 de comunitati și un ghid de bune practici ce va integra minim 50 de resurse educaționale video. Aceasta reprezintă o componentă importantă a proiectului, realizându-se astfel asistarea resurselor umane specializate de la nivelul comunităților unde există problematica părăsirii timpurii a școlii.

Tematica abordată în cadrul sesiunilor de instruire asistată acoperă următoarele aspecte:

Nr. Crt.

Tema

Subtema

1.        

Conştientizarea importanţei educației în comunitate

Analiza nevoilor de educație în comunitate

2.        

Identificarea problemelor de educație a membrilor comunităţii

3.        

Surse şi resurse de furnizare de educație în comunitate

4.        

Educaţia ca factor determinant în procesul de inserţie

5.        

Conştientizarea importanţei educației în comunitate

6.        

Prevenirea părăsirii timpurii a școlii

Părăsirea timpurie a școlii în Europa anului 2015

7.        

Măsuri de prevenţie

8.        

Factori determinanţi ai fenomenului

9.        

Costul abandonului școlar

10.    

Forme și mijloace de prevenţie

11.    

Roluri și responsabilităţi ale factorilor din comunitate implicaţi în educație

Educaţia în şcoală și educația în afara școlii

12.    

Strategii de prevenire şi intervenţie

13.    

Factori cu rol determinant în susţinerea educației

14.    

Prevenţie formală şi nonformală

15.    

Centre comunitare de învăţare permanentă

16.    

Modalităţi de activare și intervenție în echipe locale

Identificarea actorilor cheie în contextul educației la nivel local și construirea echipelor locale de intervenţie

17.    

Formare echipelor de intervenție locale

18.    

Forme de colaborare între echipe și optimizarea activităţilor

19.    

Programe/Scenarii de intervenție locală

20.    

Rezultate aşteptate intervenție locală

21.    

Identificarea şi accesibilizarea surselor de finanțăre pentru proiecte comunitare

Prezentarea sintetică a surselor de finanțăre nerambursabile pentru perioada 2014 – 2020

22.    

Identificarea surselor de consultare la nivel local

23.    

Accesarea surselor de informare online

24.    

Accesibilizare surselor de finanțăre

25.    

Rezultate aşteptate  în urma implementarii de proiecte comunitare

 

Planificarea sesiunilor de instruire în comunitățile vizate de proiect:

Nr. Crt.

Judeţ

Localitate

Instituţie

Data

Ora

Alocare experţi

1.

 Brașov

Augustin

Scoala Gimnaziala Augustin

07.10.2015

13:00

Moderator - Marton Szasz

Facilitator - Gaj Nandor

2.

Homorod

Şcoala Gimnazială Homorod

13.10.2015

13:00

Moderator - Marton Szasz

Facilitator - Gaj Nandor

3.

Zarnesti

Liceul Tehnologic Malaxa Zarnesti

14.10.2015

13:00

Moderator - Marton Szasz

Facilitator - Gaj Nandor

4.

Codlea

Colegiul Tehnic Simion Mehedinţi Codlea

20.10.2015

13:00

Moderator - Marton Szasz

Facilitator - Gaj Nandor

5.

Vulcan

Scoala Gimnazială Vulcan

21.10.2015

13:00

Moderator - Marton Szasz

Facilitator - Gaj Nandor

6.

Maierus

Scoala Gimnaziala Maierus

22.10.2015

12:00

Moderator - Nicolae Pellegrini

Facilitator - Răzvan Popa

7.

Fagaras

Scoala Gimnaziala Ovid Densusianu Fagaras

23.10.2015

11:00

Moderator - Nicolae Pellegrini

Facilitator - Răzvan Popa

8.

Codlea

Scoala Gimnaziuala nr. 2 Codlea

26.10.2015

14:00

Moderator - Nicolae Pellegrini

Facilitator - Răzvan Popa

9.

Harseni

Scoala Gimnaziala Prof. Dr. Ioan Cerghit Harseni

27.10.2015

11:00

Moderator - Nicolae Pellegrini

Facilitator - Răzvan Popa

10.

Victoria

Colegiul Tehnic Alexandru Bărbat Victoria

28.10.2015

13:00

Moderator - Marton Szasz

Facilitator - Gaj Nandor

11.

Apata

Scoala Gimnaziala Apaczai Janos Csere Apata

29.10.2015

11:00

Moderator - Nicolae Pellegrini

Facilitator - Răzvan Popa

12.

Fagaras

Colegiul National Radu Negru Fagaras

04.11.2015

11:00

Moderator - Nicolae Pellegrini

Facilitator - Răzvan Popa

13.

Tulcea

Jijila

Scoala Gimnaziala Jijila

01.10.2015

11:00

Moderator - Luigi Fraico

Facilitator - Doinița Bentu

14.

Valea Nucarilor

Scoala Gimnaziala Valea Nucarilor

02.10.2015

12:00

Moderator - Irinela Nicolae  Facilitator - Lumința Cosmeanu

15.    

Jurilovca

Scoala Gimnaziala Jurilovca

08.10.2015

10:00

Moderator - Irinela Nicolae  Facilitator - Luminița Cosmeanu

16.    

Daeni

Scoala Gimnaziala Daeni

09.10.2015

10:00

Moderator - Irinela Nicolae  Facilitator - Luminița Cosmeanu

17.

Mila 23

Scoala Gimnaziala Mila 23

15.10.2015

10:00

Moderator - Luigi Fraico

Facilitator - Doinița Bentu

18.

Sulina

Liceul Teoretic "Jean Bart" Sulina

16.10.2015

10:00

Moderator - Luigi Fraico

Facilitator - Doinița Bentu

19.

Ciucurova

Scoala Gimnaziala Ciucurova

20.10.2015

11:00

Moderator - Luigi Fraico

Facilitator - Doinița Bentu

20.

Tulcea

Scoala Gimnaziala ”Grigore Antipa”

21.10.2015

11:00

Moderator - Luigi Fraico

Facilitator - Doinița Bentu

21.    

Stejaru

Scoala Gimnaziala Stejaru

22.10.2015

10:00

Moderator - Irinela Nicolae  Facilitator - Luminița Cosmeanu

22.    

Sarighiol de Deal

Scoala Gimnaziala Sarighiol de Deal

23.10.2015

12:00

Moderator - Irinela Nicolae  Facilitator - Luminița Cosmeanu

23.

Tulcea

Scoala Profesionala "Danubius" Tulcea

27.10.2015

11:00

Moderator - Luigi Fraico

Facilitator - Doinița Bentu

24.

Peceneaga

Scoala Gimnaziala Peceneaga

30.10.2015

10:00

Moderator - Irinela Nicolae  Facilitator - Luminița Cosmeanu

 

Întărirea rolului factorilor de acțiune și decizie de la nivelul comunităților, fără a aștepta intervenția de afară, din exterior, de la centru, poate fi soluția pe termen lung pentru prevenirea și combatrea abandonului școlar în aceste zone.

Asistarea acestora în procesul de dezvoltare a competențelor de lucru în echipă, implicarea membrilor consiliilor locale și ai consiliilor de administrație din școli în dezvoltarea de măsuri de prevenire a abandonului școlar, creează premisele dezvoltării unor comunități durabile, apte să-și soluționeze cu resurse proprii problemele și să acceseze serviciile cele mai potrivite pentru susținerea educației în zonă.

Galerie foto

Beneficiar:
Partener:

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.