Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Măieruș
Homorod
Victoria
Hârseni
Vulcan
Zărnești
Ciucurova
Dăeni
Jijila
Jurilovca
Mila 23
Sarighiol de Deal
Valea Nucarilor
Stejaru
Peceneaga
Codlea
Apața
Augustin
Făgăraș
Sulina
Acasă > Noutăţi > Programul A Doua Șansă

Programul A Doua Șansă

Programul ”A Doua Șansă” în cadrul proiectului ”Educația în comunitate – Drum cu prioritate!”
- județul Tulcea -

 

În județul Tulcea, în cadrul proiectului ”Educația în comunitate – Drum cu prioritate!” se derulează programul ”A Doua Șansă” în 5 unități școlare din municipiu și județ:

Nr.crt.

Unitatea  școlară

Nr. Grupe ADS

1

ŞCOALA PROFESIONALĂ  "DANUBIUS" TULCEA

1

2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE ANTIPA" TULCEA

1

3

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUCUROVA

3

4

ŞCOALA GIMNAZIALĂ JURILOVCA

1

5

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  JIJILA

1


Pentru derularea acestor activități au fost angajate12 cadre didactice abilitate să predea în cadrul programului ”A Doua Șansă”, 7 experți cu rol de monitorizare și coordonare a programului la nivelul școlii, 7 mediatori școlari care să asigure buna comunicare cu beneficiarii și comunitatea.

Cei 106 de beneficiari (tineri și adulți) înscriși în cadrul programului vor beneficia de consiliere din partea celor 8 consilieri școlari angajați prin proiect.

Fiecare unitate școlară inclusă în proiect și-a stabilit forma optimă de organizare, în funcție de calendarul anului școlar, de particularitățile psihopedagogice ale participanților, precum și de programul zilnic al acestora.

Programul are o abordare flexibilă, adaptată particularităților de vârstă și individuale ale participanților, curriculum opțional vizând formarea și dezvoltarea competențelor sociale și civice, a celor antreprenoriale și a celor digitale.

Evaluarea și certificarea participanților la programul ADȘ se realizează conform metodologiei MECS în vigoare.

Dincolo de reintegrarea acestor copii/tineri/adulți în sistemul de educație, s-a  urmărit reintegrarea în viața socială a comunității și valorizarea lor pentru a spori șansele inserției pe piața muncii.

Pentru toată perioada participării la program, beneficiarii primesc subvenții pentru participarea la activitățile programului ADȘ.

Ilustrarea activităților: Galerie Foto

Beneficiar:
Partener:

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.