Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Măieruș
Homorod
Victoria
Hârseni
Vulcan
Zărnești
Ciucurova
Dăeni
Jijila
Jurilovca
Mila 23
Sarighiol de Deal
Valea Nucarilor
Stejaru
Peceneaga
Codlea
Apața
Augustin
Făgăraș
Sulina
Acasă > Noutăţi > Programul Școală după Școală

Programul Școală după Școală


PROGRAMUL ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ
din cadrul proiectului ”Educația în comunitate – Drum cu prioritate!”

- județul Tulcea -

Programul educațional de tip “Scoala dupa Scoala” este creat ca raspuns la nevoile identificate ale elevilor aflati in risc de abandon din județul Tulcea. Pentru acesti elevi au fost proiectate activitati de educatie remediala centrate pe elev, cu relevanta practică aplicativă.

Activitatile se deruleaza intr-un cadru stimulativ, incurajand participarea elevilor, acesta acoperind si aspectele de prevenţie a abandonului scolar. In cadrul activitatilor programului se urmareste dezvoltarea competentelor transversale si in context preponderent nonformal, facilitand abordarea trans si crosscurriculara.

În județul Tulcea, programul de tip „Școală după Școală” are următoarele particularități:

  • Alocarea numărului de ore în orarul săptămânal pentru activitățile remediale și nonformale se realizează în funcție de necesități. Raportul dintre aceste poate varia de la o săptămână/lună la alta în funcție de constatările făcute de cadrele didactice care predau în cadrul programului.
  • Alegerea activităților nonformale s-a realizat ținându-se cont de preferințele beneficiarilor, dar și de condițiile efective din școală.
  • Activitățile remediale, în general, s-au realizat pe disciplinele de examen: Limba și literatura română; Matematică. Însă secvențele de activitate dedicate realizării temelor au presupus intervenții ale profesorilor și pe alte discipline. Profesorii urmăresc în special formarea și dezvoltarea capacităților de muncă cu cartea, copiii fiind „învățați să învețe”, urmărind realizarea obiectivelor din programele școlare pe cele două discipline.
  • Activitățile remediale și învățare asistată vizează și alte obiective, precum:

- realizarea legăturii dintre cunoștințele teoretice și aplicabilitatea lor în viața de zi cu zi;

- stimularea capacității de a-și exprima și susține o părere proprie;

- stimularea comunicării și colaborării între membrii grupului;

- optimizarea psihocomportamentală a elevilor prin activități de grup.

  • Activitățile nonformale sunt pliate pe:

- necesitățile comunității;

- dorințele, capacitățile elevilor;

- predilecția cadrelor didactice pentru anumite tipuri de activități;

- existența de resurse materiale/logistice etc.;

- necesitatea educației familiilor copiilor cu risc de abandon;

- conștientizarea părinților că ei sunt primii în stare să-și educe copiii;

- conștientizarea tuturor că educația se face nu numai în școală;

- conștientizarea surselor atitudinii de respingere a școlii: familii cu nivel de educație scăzut; incapacitatea copilului de a face față cerințelor; sărăcia.

  • Activitățile nonformale se derulează pe baza unor programe elaborate de cadrele didactice care predau la programul ”Școală după Școală”. Tematica abordată este variată: Jocurile copilăriei, Micii artiști, Micii actori, Folclorul dobrogean, Noi iubim toamna, Creativitate și îndemânare, Mâini dibace, Învățăm jucându-ne, Folclorul copiilor, Matematica naturii – jocuri didactice, Revista școlii, Calculatorul și navigarea pe Internet, etc.
  • Activitățile nonformale au vizat dezvoltarea de capacități:

- capacități psihomotrice  și psihosociale prin participarea la jocuri organizate sau spontane;

- de valorificare a talentului;

- de valorificare a creativității și a imaginației;

- de cunoașterea și utilizarea elementelor de artă populară, a folclorului copiilor, a obiceiurilor și tradițiilor dobrogene;

- de utilizarea diverselor tehnici de realizare a unor produse estetice și utile;

- de observare, explicare și înțelegere a mediului;

- de exprimare artistică.

 

Ilustrarea activităților: Galerie Foto

Beneficiar:
Partener:

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.